DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

... aj tie daňové podvody sa viacej odhaľujú.

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 06.06.2018
Neoveriteľné

Daňové podvody vyšetruje od roku 2013 Národná jednotka finančnej polície (NJFP), ktorá je súčasťou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informácie o počte a výške daňových podvodov sú každoročne zverejnené vo výročných správach, ktoré NAKA vydáva. Najnovšia správa bola vydaná pre rok 2016.
Za daňový podvod stíhala v roku 2016 NJFP 56 osôb (.pdf, s. 42), v roku 2015 14 osôb (.pdf,s. 45), v roku 2014 31 osôb (.pdf, s. 47) a v roku 2013 134 osôb (.pdf, s. 15). Pri daňových trestných činoch bol v roku 2016 zdokumentovaný v rámci trestného konania rozsah škodlivého následku 195 289 721 eur. V roku 2015 spôsobili daňové trestné činy škodu 50 923 588 eur, v roku 2014 vo výške 480 024 209 eur a v roku 2013 172 448 332 eur. V roku 2016 bolo zabránené škodlivému následku na daniach vo výške 33 429 125 eur. Údaje o zabránenému škodlivému následku na daniach pre rok 2015 nie sú známe. V roku 2014 sa zabránilo vyplateniu neoprávnene uplatnených nárokov na nadmerný odpočet DPH vo výške 41 673 634 eur. V roku 2013 boli nevyplatené neoprávnene žiadané vrátenia dane z pridanej hodnoty v rozsahu 59 295 156 eur. Novým významným nástrojom v boji proti účelovému znižovaniu základu dane je automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA, ktorá na Slovensku platí od 30. septembra 2017.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error