DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

...v niektorých štátoch Európskej únie je to priamo v ústave, že politické strany sa musia správať transparentne a demokraticky (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Nepravda

Výrok odznel v súvislosti s návrhom zmeny zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorý predložila skupina poslancov za SNS a SMER-SD. Aktuálne znenie slovenskej ústavy (.pdf) neobsahuje žiadne pasáže, ktoré by upravovali činnosť a správanie sa politických strán alebo hnutí alebo "požiadavku rešpektovania demokracie v rámci vnútrostraníckej činnosti politickej strany". Ako na to poukazuje aj dôvodová správa novely zákona, takáto požiadavka je zakotvená napr. do "ústavy Portugalska, základného zákona Nemeckej spolkovej republiky, ústavy Španielska, kde sú zakotvené povinnosti pre politické strany, aby sa pri svojom vnútornom usporiadaní a pri svojej činnosti riadili demokratickými princípmi" (.rtf, s.2). Požiadavka transparentnosti nie je zakotvená ani v jednej z vyššie spomenutých ústav, tá sa objavuje v náleze II.ÚS 1969/10 Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 27. novembra 2011, podľa ktorého za základný ústavný princíp existencie politických strán je možné označiť aj princíp transparentnosti (.pdf, s. 5). Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 


Ústava Portugalska sa venuje politickým stranám v článku 11. Podľa jeho druhého odseku "Political parties exist in order to contribute to the organisation and expression of the will of the people, with respect for the principles of national independence, the unity of the state and political democracy." (.pdf, s. 12)

Základný zákon Nemeckej spolkovej republiky upravuje charakter činnosti politických strán v článku 21. Podľa odseku 1: Political parties shall participate in the formation of the political will of the people. They may be freely established. Their internal organisation must conform to democratic principles." (.pdf, s. 27)

Španielska ústava upravuje činnosť politických strán v článku 6, podľa ktorého: "Political parties are the expression of political pluralism, they contribute to the formation and expression of the will of the people and are an essential instrument for political participation. Their creation and the exercise of
their activities are free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and their functioning must be democratic." (.pdf, s. 11)

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error