DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...máme (Hnutie SME RODINA, pozn.) všetky kontrolné orgány, rozhodcovskú komisiu, (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Vnútorný poriadok hnutia Sme rodina, upravujú stanovy Hnutia. Stanovy Hnutia Sme rodina sa venujú špeciálne aj organizačnej štruktúre a orgánom. Podľa stanov Hnutia, medzi orgánmi nájdeme napríklad snem Hnutia, kanceláriu Hnutia, kongres Hnutia dozorná a rozhodcovská rada Hnutia, ale aj orgány, ktoré máju regionálny či miestnu pôsobnosť a to kontrolór okresnej a kontrolór miestnej organizácie. V článku XVI sa hovorí o funkcii dozornej a rozhodcovskej rady, ktorá kontroluje činnosť všetkých orgánov Hnutia. Tvrdenie Borisa Kollára je v súlade so stanovami Hnutia SME RODINA. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error