DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...my (Hnutie SME RODINA, pozn.) máme dnes 1 300 členov, (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Neoveriteľné

Oficiálna stránka Hnutia SME RODINA neuvádza údaj o počte jeho členov. Podľa poslednej výročnej správy hnutia za rok 2016, ktorá je zverejnená na stránke Ministerstva vnútra SR, hnutie evidovalo k 31.12.2016 450 členov (.pdf, s. 28). V roku 2017 predseda Boris Kollár informoval, že Hnutie má 700 členov a vyše 50 okresných štruktúr. Okrem tohto vyhlásenia Kollára, nie je verejnosti dostupné žiadne oficiálne vyhlásenie o počte členov hnutia. Žiadali sme aj tlačové oddelenie hnutia o vyjadrenie, ktoré odpovedalo, že "túto informáciu považuje vedenie hnutia za internú". Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error