DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Bernaťák

SNS

..hovorila to aj Benátska komisia, že oni doporučujú, aby sa sudcovia Ústavného súdu volili ústavnou väčšinou, to znamená 90 hlasmi, ale s protiblokačnými mechanizmami.

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

V marci 2017 Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (tzv. Benátska komisia) vydala dokument s názvom "Stanovisko k otázkam týkajúcim sa menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky". Dokument vznikol na žiadosť prezidenta SR, ktorý požiadal komisiu o stanovisko k trom otázkam týkajúcim sa menovania sudcov Ústavného súdu. Ako je to uvedené v závere dokumentu: "Prezident nežiadal Benátsku komisiu, aby pri skúmaní situácie okolo menovania sudcov ústavného súdu dala odporúčania pro futuro, avšak Benátska komisia si všimla niekoľko problémov v menovacom procese" (.pdf, s. 19). V súvislosti s týmito problémami komisia predložila 4 odporúčania. Ako na to poukázal aj Bernaťák, jedným z nich bolo "Zaviesť kvalifikovanú väčšinu (predstavuje v NR SR minimálne 90 poslancov hlasujúcich za návrh, pozn.) pre voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu spolu s vhodnými protiblokovými mechanizmami (potrebná novela ústavy)(.pdf, s. 20). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error