DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... oni tam (vo výzve za reformu Ústavného súdu, pozn.) navrhujú, aby sa to nastavilo, že tretina pôjde na štyri roky, tretina na osem, tretina na dvanásť rokov a tým pádom sa zabezpečí, že odteraz sa už ten Ústavný súd bude pravidelne obmieňať (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Návrh nových pravidiel pre výber ústavných sudcov podpísalo 38 právnických osobností Slovenska. Signatári vo výzve predstavili niekoľko konkrétnych návrhov, medzi ktorými patrí napríklad zavedenie hornej vekovej hranice pre výkon ústavného sudcu alebo zvýšenie kvóra potrebného na zvolenie kandidátov na ústavného sudcu. Dôležitým návrhom je aj zavedenie štvorročných volebných cyklov. Z 9 nových ústavných sudcov by 3 mali štvorročný mandát, 3 osemročný a ďalší 3 dvanásťročný mandát. O rozdelení mandátov by rozhodlo jednoduché žrebovanie. Ten sudca, ktorý si vyžrebuje štvor- alebo osemročné funkčné obdobie by mohol o funkciu ústavného sudcu uchádzať znovu. Cieľom tohto návrhu je obmedziť politický vplyv jednej vládnej koalície na zloženie Ústavného súdu SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error