DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

...ak by 9 sudcovia vypadli, (...), Ústavný súd by prestal byť funkčný.

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Vo februári 2019 sa skončí funkčné obdobie 9 sudcom Ústavného súdu SR, čo znamená že prezident Slovenskej republiky by mal menovať 9 nových sudcov. Podľa zákona o organizácii Ústavného súdu SR o konaním pred ním a o postavení jeho sudcov, ktorý upravuje samotné fungovanie ÚS "Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov". V prípade, ak by nebol menovaný žiaden nový ústavný sudca, na ÚS by boli len 4 sudcovia. Podľa § 4, "Ústavný súd je spôsobilý v pléne konať a uznášať sa, ak je na rokovaní a rozhodovaní prítomných aspoň sedem sudcov" (.pdf, s. 1). Situácia so štyrmi sudcami na Ústavnom súde by znamenala, že súd by nebol uznášaniaschopný, teda by sa stal nefunkčným. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error