DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Bernaťák

SNS

...vláda rozhoduje o tom, kto bude riaditeľ inšpekčnej služby (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Zákon o policajnom zbore hovorí v paragrafe 6, že policajný prezident riadi služby a orgány policajného zboru, ak neurči inak minister. Medzi takéto služby patrí aj inšpekčná služba, ktorá sa v tomto zákone spomína v paragrafe 4. Podľa nariadenia Ministerstva vnútra o organizačnom poriadku je ministrovi podriadený prezident Policajného zboru, ale taktiež aj generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva. Na základe zákona a vyhlášky prichádzame k záveru, že rozhodujúce slovo pri určovaní riaditeľa inšpekčnej služby má práve minister. Tibor Bernaťák hovorí vo výroku o vláde, ktorá rozhoduje o riaditeľovi inšpekčnej služby, ale v podstate minister vnútra SR je členom vlády. Preto tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 


V zákone o policajnom zbore v §4 sa hovorí o členení policajného zboru.
"Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu; organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov" (.pdf,str.2).
V §6 tohto zákona sa hovorí o tom, že policajný prezident riadi všetky orgány a služby PZ, ak inak neurčí minister. 

30. marca 2015 vyšlo Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(.pdf).
Čl 19.  tohto nariadenia hovorí: "Ministrovi je podriadený prezident Policajného zboru, generálny riaditeľ kancelárie ministra a generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva" (.pdf, s.10).

Výklad o tom, kto určuje, kto je na čele inšpekčnej služby, poskytla aj generálna prokuratúra v roku 2015.  V článku TASR, generálna prokuratúra tvrdí, že inšpekčná služba je mimo pôsobnosti prezidenta PZ a je podriadená ministrovi. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error