DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

... za posledné obdobie zaznamenali aj úspechy, že lepšie sa vyberá DPH ...

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Zlepšenie efektívnosti výberu pri DPH potvrdil Inštitút finančnej politiky (IFP) na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy vo februári 2018: "Pokračuje zlepšenie efektívnosti výberu pri DPH a na vybraných daniach predbieha vývoj makroekonomickej základne príjmy s vplyvom na efektívnu daňovú sadzbu (EDS)" (.pdf, s. 1). Podobne sa vyjadril aj prezident finančnej správy František Imrecze. „Máme najefektívnejší výber DPH od roku 2005. Efektívna daňová sadzba bola v poslednom kvartáli 2017 na úrovni 15,8%. Naposledy bola takáto efektivita výberu DPH v treťom kvartáli 2005. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 mld. eur,“ informoval Imrecze v máji 2018. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Inštitút finančnej politiky vydal 14. februára 2018 správu, v ktorej reviduje prognózu daňových a odvodových príjmov na roky 2017 až 2021. V rokoch 2018-2018 zvyšuje IFP odhad daňových a odvodových príjmov o 150 až 297 mil. eur. "Vyšší odhad vychádza z aktuálneho výberu daní a odvodov ako aj novej makroekonomickej prognózy. Za vyšším výberom stojí najmä pozitívna situácia na trhu práce a rastúca spotreba domácností. Aktualizácia legislatívy už uvažuje s postupným oslobodením 13. a 14. platu od daní a odvodov a má celkovo negatívny vplyv na príjmy. Pokračuje zlepšenie efektívnosti výberu pri DPH a na vybraných daniach predbieha vývoj makroekonomickej základne príjmy s vplyvom na efektívnu daňovú sadzbu (EDS)" (.pdf, s. 1).

"Úspešnosť výberu DPH naďalej rastie, keď efektívna sadzba DPH vzrástla v treťom štvrťroku 2017 z 15,01 % na 15,16 %. Výnos dane v roku 2017 revidujeme nahor v súlade so silnejším rastom spotreby domácností, ktorá bude prispievať k vyššiemu výberu aj v ďalších rokoch. Jednorazovo sa v roku 2017 na príjmoch pozitívne prejaví aj kontrolná činnosť Finančnej správy. Prognóza na roky 2018 až 2021 predpokladá udržanie úspešnosti výberu dane na úrovni odhadu roku 2017, ktorý zodpovedá posledným dvom známym kvartálom," zdôvodňuje IFP úspešnosť výberu DPH (.pdf, s. 3).


Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error