DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Bernaťák

SNS

...policajný prezident, jeho vymenovanie, je v kompetencii ministra vnútra. Ministerstvo vnútra vpadá do gescie strany Smer-SD.

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Podľa aktuálneho znenia zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore, prezidenta Policajného zboru SR vymenúva a odvoláva minister vnútra. Ministra vnútra SR nominuje, podľa koaličnej zmluvy podpísanej stranami SMER-SD, SNS a MOST-HÍD, strana SMER-SD (.pdf, s.16). Okrem ministra, nominantom SMER-SD je aj jeden zo štátnych tajomníkov MV SR. Druhého štátneho tajomníka nominuje SNS. Nakoľko riadiacou osobou na ministerstve, teda minister je nominantom SMER-SD, výrok hodnotíme ako pravdivý.


§ 6 zákona č.171/1993 Z.z. o policajnom zbore s názvom  Riadenie Policajného zboru hovorí: 
"(1)Policajný zbor je podriadený ministrovi.
(2)Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak
(3)Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister."

Po odchode bývalého ministra vnútra, Roberta Kaliňáka ministerkou sa stala Denisa Saková, bývalá štátna tajomníčka na rezorte a členka strany SMER-SD. Rezort má momentálne len jedného štátneho tajomníka, Rudolfa Urbanoviča, ktorý je nominantom SNS.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error