DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...v polícii na Slovensku je 20 tisíc ľudí. Viac ako 20 tisíc, dneska už je to pomaly k 25 tisícom (...).

Nové vedenie policajného zboru, kandidáti na ústavných sudcov - 04.06.2018
Pravda

Vo svojom výroku Miroslav Beblavý tvrdí, že dnes sa počet príslušníkov policajného zboru pohybuje na približne na čísle 25- tisíc. Na základe štatistiky z Eurostatu (.xlsx, Tab 11) bol počet policajtov v roku 2015 22 401. Uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (.doc, s. 6) uvádza na rok 2018 24 167 plánovaných miest pre policajtov spadajúcich pod Ministerstvo vnútra SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uznesenie vlády k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 opisuje systematizáciu policajtov v štátnej službe na rok 2018 (.doc, s. 6), podla ktorej by pod Ministerstvo vnútra SR malo patriť 24 167 policajtov. Na základe Uznesenia vlády č. 544 zo 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, v roku 2016 malo pod Ministerstvo vnútra SR spadať 23 047 policajtov.


Na základe dát z Eurostatu, pôsobilo v roku 2015 na Slovensku 22 401 policajtov, pričom sa ich počet od roku 2013 mierne znížil. V roku 2016 sa počet tabuľkových miest pre policajtov navýšil o ďalších 1 120, avšak ich reálny počet sa zvýšil len minimálne.

Článok Denníka N publikovaný 3. januára 2017 hovorí, že sa v roku 2016 podarilo obsadiť 97 % z plánovaného počtu 23 047 policajtov. Konkretizuje aj, že ku koncu roka 2016 malo byť na Slovensku 24 167 policajtov, ale reálne bolo obsadených približne 92 % z plánovaného počtu. 4. apríla 2018 vydal týždenník TREND článok, v ktorom okrem iného hovorí aj: "Názory na počty policajtov sa rôznia. Slovensko ich má tabuľkovo asi 25-tisíc, čo je na počet obyvateľov omnoho viac, ako majú napríklad severské štáty."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2018
success
error