DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...pravdou je to, že nie len u nás sa tých detí málo rodí, ale v celej Európe, to nie je niečo, že práve na Slovensku jednoducho tie preferencie ľudí sú iné, hej, my máme myslím že 1,4, tak to je, ale to nemáme len my a vôbec nie sme niekde na chvoste.

Kedy pôjdeme do dôchodku? - 28.05.2018
Pravda

Ivan Švejna hovorí o počte detí narodených na jednu ženu na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ. Na Slovensku pripadalo na jednu ženu v roku 2016 1,48 dieťaťa, čo predstavuje podpriemer v Európskej únii. Podľa poslednej štatistiky je až 10. krajinou s najmenším počtom detí na jednu ženu, teda nenachádza sa na konci štatistiky pomedzi štátmi EÚ. Ako na to poukázal aj Švejna, nízka pôrodnosť nie je len problémom Slovenska ale aj celej Európskej únie, ktorý súvisí so starnúcou populáciou. Tento fenomén sprevádza nízka pôrodnosť ale aj zvýšenie priemerného veku. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2018
success
error