DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...za ostatných desať rokov na Slovensku sa predĺžil vek u mužov, teraz si to presne nepamätám, o dva roky a u žien o tri roky, nepamätám si presne, ale výrazne...

Kedy pôjdeme do dôchodku? - 28.05.2018
Pravda

Ivan Švejna v tomto výroku hovorí o vývoji priemernej dĺžky života za posledných desať rokov. Pri analýze sme vychádzali z údajov Eurostatu z rokov 2006 a 2016. Podľa Eurostatu bola v roku 2006 stredná dĺžka života žien na Slovensku 78,4 rokov a v roku 2016 80,7 rokov. To znamená, že stredná dĺžka života žien na Slovensku sa predĺžila o 2,3 roky. Muži sa v roku 2006 dožívali na Slovensku 70,4 a v roku 2016 73,8 rokov. Dĺžka života mužov sa teda predĺžila o 3,4 rokov. Ivan Švejna hovorí vo výroku o predĺžení dĺžky života pri ženách o 3 rokoch a pri mužoch o 2 rokoch, zatiaľ čo v skutočnosti to je pri mužoch 3,4 rokov a pri ženách 2,3 rokov. Hoci Ivan Švejna nehovorí presné čísla, približuje sa k ním. Preto tento výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Podľa údajov OECD v roku 2005 stredná dĺžka života žien bola 78,1 rokov a v roku 2015 dosiahla 80,2 rokov, čo je rozdiel o 2,1 rokov v dĺžke života. Slovenskí muži mali v roku 2005 strednú dĺžku života 70,2 rokov, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo 73,1 rokov. Podľa OECD sa dĺžka života mužov na Slovensku predĺžila o 2,9 rokov za posledných 10 rokov.
 
Celosvetový priemer v dĺžke života v roku 2006 bol podľa Svetovej banky 69,4 rokov, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo 72 rokov. Ako môžeme vidieť, aj v celosvetovom meradle sa predlžuje stredná dĺžka života. Ak sa pozrieme na Slovensko a priemernú dĺžku života bez ohľadu na pohlavie, zistíme, že v roku 2006 bola 74,2 rokov a v roku 2016 sa zvýšila na 76,5 rokov. Slovensko teda kopíruje celosvetový trend v predlžovaní dĺžky života. Na základe údajov Svetovej banky sa ženy v roku 2006 na Slovensku dožívali v priemere 78,2 rokov a v roku 2016 80,2 rokov. Slovenskí muži mali priemernú dĺžku života v roku 2006 70,4 rokov a v roku 2016 73,1 rokov. Ak sa pozrieme na údaje iných krajín, tak všetky krajiny na svete zaznamenali predĺženie dĺžky života za posledných 10 rokov. Jediná krajina, ktorá zaznamenala skrátenie strednej dĺžky života je Sýria, kde bola priemerná dĺžka života v roku 2006 74,4 rokov a v roku 2016 70,31 rokov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2018
success
error