DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...ženy u nás dlhšie žijú, okolo minimálne šesť rokov...

Kedy pôjdeme do dôchodku? - 28.05.2018
Pravda

V tomto výroku Ivan Švejna hovorí o strednej dĺžke života a rozdieloch v priemernej dĺžke života mužov a žien. Pri analýze sme vychádzali z údajov OECD, Eurostatu a Svetovej banky, pričom sme použili nateraz najaktuálnejšie dáta z roku 2016. Na Slovensku bola podľa Eurostatu stredná dĺžka života mužov 73,8 rokov. Ženy sa v priemere dožívajú 80,7 rokov. Na Slovensku teda ženy žijú o 6,9 rokov dlhšie ako muži. Ak sa pozrieme na údaje OECD, tak ženy sa dožívajú na Slovensku 80,2 rokov a muži 73,1 rokov. Podľa dát OECD sa ženy dožívajú o 7,1 rokov dlhšie ako muži. Podľa Svetovej banky sa ženy dožívajú 80,2 rokov, zatiaľ čo muži 73,1 rokov. V priemere teda ženy na Slovensku žijú dlhšie o 7,1 rokov. Ivan Švejna hovori vo výroku o minimálne šiestich rokov, čo dosvedčujú všetky štatistiky, ktoré sa pohybujú mierne nad uvedenou hodnotou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Celosvetový priemer v dĺžke života podľa Svetovej banky je 69,9 rokov. V roku 2016 bola stredná dĺžka života na Slovensku podľa Svetovej banky 74,5 rokov. Ak sa pozrieme na pohlavia celosvetovo, tak zaznamenáme taký istý trend ako na Slovensku, t.j. ženy sa dožívajú dlhšie ako muži. Ženy sa v svetovom meradle dožívajú 74,2 rokov v priemere, zatiaľ čo muži len 69,9 rokov. Rozdiel v priemernej dĺžke života ženy a muža je 4,3 rokov.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2018
success
error