DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eugen Jurzyca

SaS

...tá kvalita života naozaj je nízka, to tu mali kolegovia pravdu, ale dáta, naposledy som videl 2010-2015, došlo k zlepšeniu u nás..

Kedy pôjdeme do dôchodku? - 28.05.2018
Pravda

Výrok odkazuje na kvalitu života na Slovensku. Jurzyca spomína štatistiku z rokov 2010-2015, ale Európsky prieskum kvality života, na ktorý pravdepodobne odkazuje, porovnáva kvalitu života pre roky 2011 a 2016. Z výsledkov tohto prieskumu z roku 2016 vyplýva, že Slováci sa cítia viac šťastní a spokojní so životom ako v roku 2011. V roku 2011 hodnotili svoje šťastie na stupnici od 1 do 10 na čísle 6,9 a v roku 2016 na čísle 7,1. Rovnako sa podľa obyvateľov Slovenska zlepšila aj úroveň kvality verejných služieb, ktorú v roku 2011 hodnotili číslom 4,9 a v roku 2016 číslom 5,6. Naopak, v Českej republike sa občania vyjadrili, že v roku 2011 sa cítili šťastnejší a spokojnejší so životom (7,1 bodov) ako v roku 2016 (6,8 bodov). Maďarsko zaznamenalo len veľmi malý nárast spokojnosti s kvalitou života a pocitom šťastia, zo 6,9 bodov (v roku 2011) na 7 bodov (v roku 2016) a Poliaci vyjadrili väčšiu spokojnosť so životom a jeho kvalitou v roku 2016 (7,5 bodov) ako v roku 2011 (7,3 bodov). Podľa meraní neziskovej organizácie The Social Progress Imperative, ktorá od roku 2012 skúma 50 ukazovateľov kvality života v 128 krajinách, sa Slovensko v roku 2017 umiestnilo na 30. mieste, pričom v porovnaní s rokom 2016 si polepšilo o jedno miesto. Česká republika sa umiestnila na 22. mieste, Poľsko na 32. mieste a Maďarsko na 37. mieste. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2018
success
error