DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Nikdy tu nebolo také razantné zvyšovanie platov ako k nim pristupujeme od 1. januára 2019.

Strana Smer-SD mení stratégiu - 30.04.2018
Zavádzajúce

Výrok hovorí o zvyšovaní platov od 1. januára 2019. Plánované zvýšenie platov pedagogických zamestnancov je v súlade s Programovým vyhlásením vlády a predstavuje nárast o 6 % od 1. januára 2018 každoročne, a teda aj od 1. januára 2019. Od apríla 2016 vzrástli platy pedagogických zamestnancov o 12, 36 %. Platy zamestnancov vo verejnej správe vzrástli v porovnaní s rokom 2016 o 8,16 %. Nakoľko však Robert Fico bližšie nešpecifikuje v ktorých oblastiach a o koľko sa plánuje zvýšenie platov od 1. januára 2019, výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Platy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov boli zvýšene v septembri 2016 a septembri 2017. Plánované navýšenie o 6 % v januári 2018 sa neuskutočnilo, nakoľko učitelia odmietli zvýšenie platov podmienené prísľubom o neštrajkovaní. Ministerka Lubyová uviedla, že ďalšie zvýšenie platov pedagogických zamestnancov by mohlo byť v septembri 2018. Od apríla 2016 tak uskutočnené navyšovania platov pedagogických zamestnancov predstavovali 12,36 %. 

Tieto kroky boli v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR z marca 2018, ktoré prezentovalo sľub vlády každoročne zvyšovať platy vysokoškolských učiteľov o 6 %: "(vláda) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016 a následne počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila v priemere o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov." (pdf., s. 36). Rovnaké zvýšenie platov sa týka aj učiteľov v regionálnom školstve: "(vláda) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %" (pdf., s.32). 

V prípade zamestnancov verejnej správy sa platy navyšovali v roku 2017 o 4 % tarifného a 2 % funkčného platu a od januára 2018 o 4 % tarifného platu, pričom druhá zložka by sa mala navýšiť od septembra 2018. V porovnaní s rokom 2016 ide o zvýšenie o 8,16 %. 

Po stretnutí koaličnej rady dňa 24. apríla 2018 Robert Fico vyhlásil, že plánuje predstaviť zoznam návrhov opatrení, ktorý by garantoval rast minimálnej mzdy, zvýšenie platov vo verejnej a štátnej správe, platov učiteľov a zdravotných sestier v rokoch 2019 a 2020. Konkrétne opatrenia nového sociálneho balíčka však ešte neboli zverejnené. 

 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2018
success
error