DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

... My vieme, a nie len my, aj Američania vedia, aj Briti vedia, aj celý svet vie, že tieto laboratória, ktoré boli v Rusku, boli aj v Uzbekistane a že z Uzbekistanu si celé, celú technológiu odviezli Spojené štáty americké, aj s ľuďmi, ktorí na tej chemickej vývoji, tejto chemickej látky, pracovali.

Slovensko vo svete - 16.04.2018
Neoveriteľné

Existujú svedectvá bývalých vedcov o tom, že laboratóriá na výrobu novičoku sa nachádzali v minulosti aj na území dnešného Ruska, potvrdené dôkazmi bolo laboratórium na jeho výrobu v Uzbekistane - bývalej sovietskej republike. Ešte pred preskúmaním uzbeckých laboratórií Američanmi však došlo k emigrácii ruského chemika do USA, ktorý vo svojej knihe výrobu a celkovo látku novičok popísal. Je teda možné, že technológiu výroby majú k dispozícii aj Spojené štáty, žiadne hodnoverné zdroje však nepriniesli informáciu, že by si USA z Uzbekistanu odviezli ľudí, ktorí na chemickom vývoji pracovali, aj keď sú známe prípady sovietskych vedcov, ktorí do USA emigrovali. Pre nedostatok potvrdených informácií k uvedeným tvrdeniam preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Novičok bol vyvíjaný v laboratóriu v Uzbekistane, ktorý v tom čase bol súčasťou Sovietskeho zväzu. O tejto skutočnosti vieme aj vďaka chemikovi Dr. Vilovi Mirzayanovovi, ktorý emigroval do Spojených štátov v 90. rokoch a informoval svet o existenci tejto látky. Publikoval knihu, v ktorej prezradil vzorec na túto látku. V roku 1999 Američania boli poverení misiou v Uzbekistane dekontaminovať a zatvoriť toto laboratórium, v ktorom sa vyrábali a testovali chemické zbrane, medzi inými aj novičok. 

Všetky spoľahlivé informácie o výrobe novičoku potvrdzujú len jediné dokázané miesto jeho výroby - Uzbekistan (v čase výroby republika Sovietskeho zväzu), čo potvrdzujú jednak svedectvá chemika a tiež nálezy amerických expertov. Nie sú však dôkazy o tom, že by si Američania vedcov odtiaľ odviezli. Chemik Mirzayanov utiekol do USA ešte skôr, ako americká misia dorazila do Uzbekistanu a popísal technológiu výroby novičoku. Expert na chemické zbrane Hamish de Bretton-Gordon sa však vyjadril, že podľa jeho informácií je jediné miesto, kde sa mohol vyrábať novičok - mesto v centrálnom Rusku s názvom Shikhany, kde mal byť podľa neho novičok vyvinutý v rozmedzí rokov 1971-1973 chemikom Petrom Kirpichevom. 

Túto informáciu použila vo svojom prejave aj vyslankyňa Spojeného kráľovstva pri OSN: "A combination of credible open-source reporting and intelligence shows that in the 1980s the Soviet Union developed a new class of fourth generation nerve agents. These were known in Russia, and then more broadly, as Novichoks. The key institute responsible for this work is a branch of the State Institute for Organic Chemistry and Technology at Shikhany."

BBC tiež priniesla rozhovor s vedcom Vladimirom Uglevom, ktorý opisuje, ako v bývalom sovietskom zväze novičok vyrábal. Podľa Ugleva sa novičok vyrábal na juhu Ruska. Vedec je presveedčený, že Skripal a jeho dcéra boli otrávení práve novičokom a že jediný, kto to mohol vykonať, je Rusko. Podľa jeho znalostí tohto toxínu však je možné jeho výrobu v Rusku a aj to, že Rusko je pôvodcom útoku, iba nájdením trubíc, v ktorých sa tento jed testuje. S Uglevom sa reportér stretol v Rusku. Zdroje sa zhodujú len na tom, že v minulosti bol novičok vyrábaný v Sovietskom zväze, nie je zhoda na tom, v ktorej jeho časti/častiach. 

Britská vyslankyňa pri OSN uviedla na základe zistení tajných služieb informáciu o tom, že žiadna postsovietska republika okrem samotného Ruska by nebola schopná vyrobiť novičok: "It is highly unlikely Mr President, that any former Soviet Republic other than Russia pursued an offensive chemical weapons programme after independence. No terrorist group or non-state actor would be able to produce this agent in the purity described by the OPCW testing..."


Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2018
success
error