DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

15.04.2018
Pravda

Robert Fico týmto výrokom poukazuje, že pravicovo orientované vlády zvyšovali DPH v minulosti, zatiaľ čo jeho vláda, zaviedla okruh potravín s nižšou sadzbu DPH. Fico zvyčajne pojmom "pravicová vláda" poukazuje na vlády Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej, preto sa zameriame pri analýze na tieto vlády. Pravda je že, Ficová vláda nikdy nezvyšovala sadzbu DPH, zatiaľ čo vlády Mikuláša Dzurindu a aj Ivety Radičovej viac krát zvyšovali sadzby DPH. Taktiež je aj pravda, že vláda Roberta Fica rozšírila tovary na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH, medzi ktorými sú aj určité potraviny. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Chronologický vývoj sadzby DPH na Slovensku:
Prvý zákon o DPH (zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty), platný od 1. januára 1993 obsahoval dve sadzby - základnú (23 %) a  zníženú sadzbu dane (5%). Vládu vtedy viedol Vladimír Mečiar.
1. augusta 1993 prišlo k zvýšeniu DPH. Zmenená základná sadzba DPH bola 25% a znížená sadzba bola 6%. V danom období bola vláda na čele s Vladimírom Mečiarom.
1. januára 1996 vyšiel zákon č. 289/1995 Z.z., ktorý stanovil základnú daň na 23% a znížená sadzba ostala nezmenená. V tomto prípade hovoríme o znížení DPH a na čele vlády stal opäť Vladimír Mečiar v tom čase.
Od 1. januára 2000 na základe novely zákona č. 342/1999 Z. z., zakladaná sadzba DPH ostala nezmenená, ale znížená sadzba DPH sa zvýšila na 10%. Vládu v tom období viedol Mikuláš Dzurinda.
1. januára 2003 vyšla novela zákona č. 637/2002 Z. z., ktorá opäť upravila zníženú sadbu DPH na 14% a základná sadzba DPH bola znížená na 20%. V tom čase predseda vlády SR bol Mikuláš Dzurinda.
Od 1. januára 2004 prišla do účinnosti daňová reforma ktorej súčasťou bolo aj úplne zrušenie zníženej sadzby DPH a bola zavedená jednotná daň z pridanej hodnoty, ktorá bola 19%. V tom čase bol predsedom vlády Mikuláš Dzurinda.
Na základe novelizácie zákona č.222/2004 Z.z., ktorá prišla do účinnosti 1. januára 2007 došlo k obnoveniu zníženej sadzbe dane, ktorá bola 10%. Predsedom vlády v tom čase bol Robert Fico.
1. mája 2010 došlo k zavedeniu novej daňovej sadzby DPH, ktorá bola 6% a vzťahovala sa na predaj z dvora. Nastalo teda zníženie dane na predaj z dvora z predchádzajúcich 19% na 6%. V tom období bola premiérka Iveta Radičová.
1.1.2011 prišla do účinnosti novela zákona č. 490/2010 Z.z. o DPH, ktorá dočasne zvýšila základnú sadzbu DPH z 19% na 20%. Taktiež zavedená sadzba DPH 6% na predaj z dvora zanikla. Na čele vlády v tom čase bola Iveta Radičová.
1.1.2016 prišlo k zmene v zákone č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Na základe tejto novelizácii zákona o DPH prišlo k rozšíreniu zoznamu tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH. Toto rozšírenie zoznamu tovarov zahŕňalo vybrané druhy potravín. Zákon bol prijatý počas vlády Roberta Fica. Medzi potraviny na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH 10% sú mäsové výrobky, chlieb, mlieko a smotany nezahustené a neobsahujúce pridaný cukor, mäso, ryby.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error