DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

20.03.2018
Nepravda

Prvá právna úprava dane z pridanej hodnoty v SR, ktorú predstavoval zákon č. 222/1992 Zb., zaviedla v SR základnú 23% a zníženú 5% sadzbu DPH. Už od 1.8.1993, t.j. 7 mesiacov od účinnosti zákona došlo k zvýšeniu sadzieb dane. Základná sadzba DPH sa zvýšila na 25% a znížená sadzba DPH sa zvýšila na 6%.

Od 1. januára 1996 bol uvedený zákon nahradený zákonom č. 289/1995 Z. z., ktorého prijatím došlo k zníženiu základnej sadzby DPH na 23%. Znížená sadzba DPH ostala nezmenená (t.j. 6%).

Zákonom č. 153/1999 došlo k úprave zníženej sadzby DPH, ktorá sa zvýšila na 10%. 

1. januára 2003 vstúpil do platnosti zákon č. 637/2002, ktorý upravil výšku základnej sadzby DPH na úroveň 20% a výšku zníženej sadzby dane na úroveň 14%. 

V rámci harmonizácie legislatívy so smernicami EÚ boli od roku 2002 schválené ďalšie novely zákona o DPH, ktorými už pred vstupom SR do EÚ dochádzalo k postupnej príprave začlenenia do jednotného európskeho vnútorného trhu. S účinnosťou od 1. 1. 2004 bola zavedená jedna sadzbu dane 19 %, t. j. stalo sa tak ešte pred účinnosťou zákona č. 222/2004 Z. z., ktorý nadobudol platnosť od 1. 5. 2004 (dňom vstupu SR do EÚ). 

K opätovnému zavedeniu zníženej sadzby dane (10%) došlo k 1. 1. 2007 na základe novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z., pričom jej použitie bolo obmedzené na lieky, farmaceutické výrobky a vybraný zdravotnícky tovar. Neskôr bolo použitie zníženej sadzby dane rozšírené o knihy a brožúry.

1. mája 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 83/2010 Z. z., ktorý doplnil zákon č. 222/2004 Z. z. o zoznam tovarov so sadzbou 6% zo základu dane na takzvaný predaj z dvora. Predaj z dvora je priamym predajom, ktorý je určený len pre konečného spotrebiteľa.

Základná sadzba DPH bola doposiaľ naposledy upravená zákonom č. 490/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2011 a jej výšku ustanovil na hodnote 20%. Touto novelou zároveň došlo k zrušeniu predošlej tretej sadzby DPH, ktorá sa týkala predaju z dvora.

Novelou zákona o DPH zákonom č. 268/2015 Z.z. došlo od 1.1.2016 k rozšíreniu zoznamu tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH. Tento zoznam tovarov bol doplnený o niektoré druhy potravín - mäso, ryby, mlieko, smotanu, maslo a chlieb. 

Na Slovensku sa uplatňujú dve sadzby DPH - základná sadzba a znížená sadzba. 

Základná sadzba DPH sa zvýšila celkovo dvakrát - v roku 1993 za vlády Vladimíra Mečiara a v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej. 

Znížená sadzba DPH sa zvýšila celkovo trikrát - v roku 1993 za vlády Vladimíra Mečiara, v roku 1999 za vlády Mikuláša Dzurindu a v roku 2003, opäť za vlády Mikuláša Dzurindu. 

Je pravdou, že vláda R. Fica rozšírila zoznam tovaru, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH (10%) o niektoré druhy potravín. Napriek tomu výrok hodnotíme ako nepravdu, keďže DPH sa zvyšovala aj za vlády V. Mečiara, t.j. počas obdobia ľavicovej vlády. 


Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error