DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

... my sme, ako Slovensko, najrýchlejšie sa zadĺžujúca, najrýchlejšie zadĺžujúci štát v pozícii zadĺženosti rodín v celej Európskej únii (...).

Predstavitelia opozície o aktuálnej politickej situácii - 19.03.2018
Pravda

Výrok hovorí o miere zadĺženosti slovenských domácností v porovnaní s EÚ. Podľa Správy o finančnej stabilite NBS z novembra 2017 rýchly rast retailových úverov na Slovensku spôsobil, že: "ich objem v porovnaní s HDP sa dostal na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy a naďalej rastie v rámci tohto regiónu aj v rámci eurozóny najrýchlejším tempom." (.pdf, s. 21) Okrem rastu úverov pre domácnosti výrazne rástli aj úvery podnikom. V prvých troch štvrťrokoch 2017 rástli tempom 9 %, čo je výrazne viac ako vo väčšine EÚ. NBS ďalej uvádza, že: "V roku 2017 sa tiež potvrdilo, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje nepretržite od roku 2005." Podľa posledných dát za rok 2016 rast úverov domácností na Slovensku bol najrýchlejší v celej EÚ. Kompletné údaje o roku 2017 ešte nie sú dostupné. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa Národnej banky Slovenska dosiahla zadĺženosť domácností na Slovensku maximálnych hodnôt v regióne strednej a východnej Európy. Člen bankovej rady NBS Vladimír Dvoráček to komentoval slovami: "Najvýraznejším rizikom je intenzívny rast zadlženosti domácností. Tempo rastu je také, že sme sa dostali na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy. Tento rast pokladáme za nadmerný." 

Od roku 2010 sa podiel dlhu domácnosti na výkone slovenskej ekonomiky zvýšil na dvojnásobok a presiahol hranicu 30 % HDP. Ako v decembri 2017 informoval portál investujeme.sk, retailové úvery na Slovensku rástli v prvom polroku 2017 najrýchlejšie v celej eurozóne a zadĺženie slovenských domácností sa tak blíži k hodnote 40 % HDP. 

Podľa údajov OECD za rok 2016 predstavoval dlh slovenských domácností 74 % čistého príjmu. Táto hodnota je síce najvyššia spomedzi krajín V4 ale v rámci EU majú väčší dlh napríklad Estónsko (81 %), Rakúsko (92 %), Nemecko (93 %) a najväčší dlh má Holandsko (270 %) a Dánsko (285 %). 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2018
success
error