DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...pán Holko, na ministerstve obrany, kde je zase jeden netransparentný tender na obranu, však tam je miliarda dve sto miliónov a pán Holko je prepojený s pánom Vadalom.

Predstavitelia opozície o aktuálnej politickej situácii - 19.03.2018
Neoveriteľné

Ján Hoľko je generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR. Medzi jeho kompetencie patrí manažment ľudských zdrojov na ministerstve a dohliadanie na 1,2 miliardový nákup transportérov pre slovenskú armádu. Ohľadom týchto nákupov sa objavilo mnoho podozrení, podmienky súťaže sa menili a pravdepodobne ani nevyhrala najlepšia ponuka. Zákazky dostali firmy na Slovensku, ktoré mnohé majú napojenie na vládne strany. Musíme podotknúť, že ide o nákup, ktorý má do činenia s obranou Slovenskej republiky, preto je normálne, že niektoré skutočnosti sú utajované. Objavili sa taktiež podozrenie, že Ján Hoľko mal väzby na Antonina Vadalu. Hoľko vo svojom stanovisku poprel akýkoľvek priateľský vzťah s Vadalom so slovami: "Vylučujem akékoľvek priateľské vzťahy s uvedeným pánom. Opak je pravdou. Spoločnosť Sofos bola podvedená a oklamaná firmou uvedeného pána pri nákupe výpočtovej techniky. Pohľadávka od firmy uvedeného pána bola zo strany firmy Sofos vymáhaná a tovar vrátil. Uvedenú skutočnosť preveril v danom čase aj Daňový úrad v Košiciach. Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam.“ Ján Hoľko podľa portálu Finstat bol v minulosti riaditeľom a aj konateľom vyššie spomínanej akciovej spoločnosti SOFOS. Nakoľko žiadnym relevantným dôkazom nevie potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenia Hoľka, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.03.2018
success
error