DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Napríklad na začiatku minulého roka sa otvorila diskusia o piatich scenároch o Európskej únie, ktoré boli neskôr doplnené o ďalšie scenáre.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Martin Klus hovorí o piatich scenároch vývoja EÚ, ktoré predseda Európskej komisie Jean Claude Juncker predstavil v dokumente White Paper on the future of Europe (.pdf) v Európskom parlamente v marci 2017. Na to nadväzujúc slovenský europoslanec Richard Sulík (SaS) na konci marca 2017 zverejnil dokument s návrhom reformy Európskej únie s názvom Manifest slovenského eurorealizmu. Tento dokument nepredstavuje ďalší návrh vývoja EÚ ale je v súlade s jedným z Junckerových piatich scenárov. V septembri 2017 samotný Jean Claude Juncker predstavil svoj vlastný "šiesty" scenár vývoja EÚ, ktorý kombinuje prvky z predchádzajúcich piatich scenárov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

1. scenár počíta s pokračovaním súčasného smerovania EÚ a predpokladá len malé zmeny s dôrazom na prehlbovanie jednotného trhu. 
2. scenár hovorí o tom, že členské štáty EÚ postupom času nebudú schopné nájsť spoločnú reč, a preto sa sústredia len na jednotný trh.  
3. scenár názvom Tí, ktorí chcú viac, budú robiť viac znamená, že EÚ bude fungovať ako doteraz, ale tie členské štáty ktoré budú chcieť, budú môcť viac spolupracovať v oblastiach ako je obrana, vnútorná bezpečnosť a sociálne otázky. 
4. scenár navrhuje robiť menej ale efektívnejšie. Členské štáty by sa zamerali na rýchlejšiu spoluprácu vo vybraných oblastiach a naopak do úzadia by prešli oblasti spolupráce ktoré nemajú žiadnu alebo len menšiu pridanú hodnotu. 
5. scenár počíta s vôľou členských štátov robiť viac spoločne. Členské štáty by si zdieľali viac právomocí a robili viac spoločných rozhodnutí na všetkých úrovniach, čo by viedlo aj k rýchlejšiemu prijímanou a vykonávaniu rozhodnutí. 

Sulíkov návrh reformy EÚ nesie názov Manifest slovenského eurorealizmu a je postavený na štyroch pilieroch - inštitucionálny, fiškálny, monetárny a bezpečnostný. Manifest nadväzuje na Junckerov štvrtý scenár - Menej ale efektívnejšie

Tzv. šiesty Junckerov scenár vychádza z jeho presvedčenia, že EÚ je viac ako len jednotný trh. Viac ako peniaze, viac ako euro. Pre Junckera to bolo vždy o hodnotách. Podla jeho názoru by sa EÚ mala viac zjednotiť po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Tejto téme sa Demagog.SK venoval aj v marci 2017, kedy v súvislosti s reformami a scenármi vývoja EÚ overoval výrok Richarda Sulíka. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error