DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Blanár

SMER-SD

...v mnohých krajinách sa voľby do europarlamentu na regionálnej úrovni dejú. Či je to Belgicko, Taliansko, Veľká Británia. V mnohých krajinách na celoštátnej úrovni, ako je Česko (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. Podľa údajov dostupných na oficiálnej webovej stránke Informačnej kancelárie EP pre Slovensko sa tieto voľby na regionálnej úrovni uskutočňujú v Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Každý členský štát je oprávnený si pre voľby do Európskeho parlamentu vytvoriť volebné obvody alebo rozdeliť volebnú oblasť iným, vlastným spôsobom. Väčšina členských štátov sa rozhodla určiť celý štát za jeden volebný obvod. Ako uvádza aj Informačná kancelária EP: "V Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii sa však voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku sa voľby konajú na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spomínané spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov". 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error