DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Na februárovú schôdzu som pripravil návrh zákona, ktorý mal umožniť voliť do Európskeho parlamentu občanom žijúcim v zahraničí poštou, presne tak, ako to máme vo voľbách do Národnej rady. Ak by všetci tí ľudia, ktorí volili do Národnej rady, volili aj do Európskeho parlamentu poštou, hovorím len o pošte, tak sa zvýši účasť o viac ako 3%. Vy ste to zhodili zo stola bez toho, že by sa to dostalo do druhého čítania, (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Zavádzajúce

Martin Klus hovorí o návrhu zákona ktorým sa malo meniť a doplniť znenie zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento návrh bol predložený Martinom Klusom (SaS) a Milanom Laurenčíkom 23. februára 2018. Návrh zákona prejednával právo voliť aj mimo územia Slovenskej republiky pri voľbách do Národnej rady SR, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách prezidenta SR, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referende. (Návrh zákona, .doc, str. 1) V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza, že účasť slovenských voličov v niektorých voľbách dosahuje nízke percentuálne hodnoty, čo podľa navrhovateľov môže byť sčasti spôsobené aj tým, že mnoho Slovákov sa krátkodobo alebo dlhodobo zdržiava v zahraničí. Zákon predpokladal nadobudnutie v platnosť v júli 2018 aby táto nová úprava postihla prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu v 2019. (Dôvodová správa, .doc, str. 1) Podľa stránky Národnej rady SR je tento návrh zákona v procese výberu poradcov a nie sú dostupné žiadne údaje o hlasovaní alebo postúpení do druhého čítania. Podľa údajov Štatistického úradu SR hlasovalo vo voľbách do NRSR v roku 2016 17 278 voličov zo zahraničia. Tento počet predstavoval 0,65 % z celkového počtu hlasov. Pre porovnanie, v roku 2014 kedy sa konali posledné voľby do Európskeho parlamentu, bolo v zozname voličov zapísaných 4 414 433 oprávnených voličov. Z tohoto počtu bolo vydaných 576 437 volebných obálok, čo predstavovalo volebnú časť 13,05 %. Ak by sa pripočítali voliči zo zahraničia, ktorí volili vo voľbách do NRSR v roku 2016, tak by počet vydaných volebných obálok pre voľby do Európskeho parlamentu dosiahol počet  593 715. Za tohto predpokladu by účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla 13,44 %. Nakoľko výrok správne hovoril o návrhu zákona o zmene spôsobu volieb ale nesprávne sa vyjadril o 3 percentnom náraste počtu voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu, výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error