DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...tých peňazí, ktoré prichádzajú z EÚ na Slovensko a v porovnaní s peniazmi, ktoré odchádzajú zo Slovenska, je to tak, že zo Slovenska odchádza viacej.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Podľa údajov, ktoré zverejnila NR SR  v rámci dokumentu Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (.doc, s. 3-4) je zrejme, že Slovensko je voči EÚ tzv. čistým prijímateľov finančných prostriedkov. To znamená, že výdavkové toky Slovenska k EÚ sú nižšie ako príjmové. Avšak Paška pod pojmom "peniaze, ktoré odchádzajú zo Slovenska" má na mysli aj tie financie, ktoré odchádzajú ako do EÚ, tak aj do západných krajín. Podľa analýzy ekonóma Thomasa Pikettyho (na ktorú v diskusii odkazoval aj sám Paška), je jasné, že v rozmedzí rokov 2010- 2016 predstavoval príjem z EÚ rozpočtu 2,2 % HDP a odlev ziskov a príjmov z majetku (bez príslušného prílevu) západným krajinám predstavoval v priemere až 4,2 % HDP. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 


Ako uvádza agentúra SITA, do roku 2014, čiže za desať rokov členstva v EÚ, prijalo Slovensko o 7,231 miliardy eur viac peňazí, ako jej zaplatilo. Celkovo za toto obdobie získalo z rozpočtu EÚ 14,128 miliardy eur a zároveň do neho odviedlo 6,897 miliardy eur. Príjmy Slovenska z európskych zdrojov za uvedené obdobie sú tak o 104,85 % vyššie ako platby. Pozitívna čistá finančná bilancia krajiny voči EÚ za dané obdobie tak predstavovala 51,2 % z príjmov. Vyplýva to z údajov v Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2014.

Uvedená tabuľka nám zobrazuje rozpočtové vzťahy Slovenska s EÚ za posledné roky, z ktorých je jasné, že príjmová stránka prevláda nad príspevkami a odvodmi do rozpočtu EÚ. V poslednom stĺpci zase vidíme, aká bola čistá finančná pozícia Slovenska voči EÚ v rozmedzí rokov 2015- 2017.

Analýzu, ktorá opisuje výdavkovú situáciu voči západným krajinám opisuje Piketty a tvrdí v nej, že v rokoch 2010 až 2016 ročný odlev ziskov a príjmov z majetku (bez príslušného prílevu) predstavoval v priemere 4,2% slovenského HDP, čo primerane znižuje národný príjem krajiny. Na porovnanie, za rovnaké obdobie boli ročné čisté transfery z EÚ výrazne nižšie, a to iba v priemere 2,2% HDP. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error