DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

My sme boli dlhodobo najeurooptimistickejšia krajina. To znamená, že Slováci vnímali naše členstvo v EÚ vždy veľmi pozitívne.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Pojem eurooptimizmus označuje vieru v úspech európskej integrácie. Média používajú výraz eurooptizmus v súvislosti s prieskumami verejnej mienky v prípadoch, ak sa obyvatelia členských krajín pozitívne vyjadrujú o veľkých otázkach integrácie. Podľa portálu Euractiv  patrili Slováci tradične k najväčším eurooptimistom. Toto tvrdenie je podložené výsledkami prieskumu EÚ - eurobarometru. Tesne po vstupe Slovenska do EÚ považovalo tento krok za dobrú vec 57 % Slovákov a 62 % sa vyjadrilo, že Slovensko profituje z členstva v EÚ. Podľa posledného prieskumu eurobarometra z novembra 2017 patrí Slovensko stále k eurooptimistickým krajinám, aj keď jeho podpora klesla. 38 % Slovákov vnímalo členstvo v EÚ pozitívne a 59 % vnímalo budúcnosť EÚ optimisticky. Hodnoty na Slovensku zodpovedajú priemeru EÚ. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Na základe posledného Eurobarometru z novembra 2017 môžeme skonštatovať, že pokračoval pozitívny trend vnímania EÚ. Pozitívne vnímalo členstvo v EÚ 38 % Slovákov (Slovakia, .pdf, s. 12). Až 48 % Slovákov dôverovalo inštitúciám EÚ v novembri 2014, čo predstavovalo nárast oproti začiatku roka 2017 o 5 percentuálnych bodov. Podobný nárast bol zaznamenaný aj v Belgicku (53 %) a Česku (35 %) (First Results, .pdf, s. 13). Prieskum ukázal, že 59 % Slovákov sa o budúcnosti EÚ vyjadrilo optimisticky, 36 % pesimisticky a 5 % sa nevedelo vyjadriť. Najviac optimisticky sa cítili občania Írska (80 %) a naopak najmenej optimistickí boli Gréci (37 %). Porovnateľné hodnoty ako Slovensko dosiahlo aj Estónsko (60 % optimisti), Lotyšsko (58 %), Maďarsko (58 %) a Rakúsko (58 %). Slovensko sa priblížilo priemeru EÚ, v ktorom sa optimisticky vyjadrilo 57 %, pesimisticky 37 %, a len 6 % sa nevedelo vyjadriť. (First Results, .pdf, s. 21-22)

Podľa prieskumu uskutočneného na jeseň 2004, tesne po vstupe Slovenska do EÚ, považovalo členstvo Slovenska v EÚ za dobrú vec 57 % občanov Slovenska. Táto hodnota bola na úrovni celoeurópskeho priemeru 56 % v EÚ 25 a zároveň druhou najvyššou hodnotou spomedzi desiatich nových členských krajín. Najvyššiu podporu spomedzi nových členských krajín bola zaznamenaná v Litve (69 %) a v Luxembursku (85 %). Naopak najnižšia podpora členstva v EÚ bola v Lotyšsku (40 %) a vo Veľkej Británií (38 %). Len 4 % Slovákov si myslela, že členstvo v EÚ je zlá vec, čo je menej ako európsky priemere 13 %. Naopak najviac ľudí si na Slovensku myslelo, že členstvo v EÚ nie je ani dobrá ani zlá vec - 37 %, zatiaľ čo európsky priemer predstavoval 28 %. (Slovakia, .pdf, str. 30) V otázke očakávaných výhod z členstva sa 62 % občanov vyjadrilo, že Slovensko profituje z členstva v EÚ (priemer EÚ bol 53 %) a len 25 % si myslelo, že Slovensko neprofiotvalo z členstva. (Slovakia, .pdf, str. 31)

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error