DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

... posledné analýzy z januára tohto roku, ktoré robil francúzsky ekonóm, pán Thomas (Piketty, pozn.). Výsledok bol taký, že tak Česká republika, Slovenská republika, Poľsko aj (...) aj Maďarsko sú vlastne v tom ekonomickom zúčtovaní od roku 2010 do roku 2016 čistými prispievateľmi do ekonomík západných krajín.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Jaroslav Paška má vo svojom výroku na mysli analýzu francúzskeho ekonóma Thomasa Pikettyho, ktorý aktívne píše pre francúzsky denník LeMonde. Ten vo svojej analýze tvrdí, že krajiny ako Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko prispievajú viac finančných prostriedkov západným krajinám ako do Bruselu. Rovnako tvrdí, že tieto krajiny, vrátane nás sú tzv. čistými prispievateľmi do ekonomík západných krajín, čo znamená, že výdaje k týmto krajinám sú omnoho väčšie ako tok financií, ktoré od týchto (v tomto kontexte západných) krajín dostávame. Napriek tomu, že vierohodnosť Pikettyho záverov je diskutabilná, nakoľko Paška priamo odkazoval na jeho zistenie a správne ich interpretoval, výrok hodnotíme ako pravdivý.


Skutočné toky peňazí podľa Pikettyho sú na Západ ďaleko vyššie ako platby z Bruselu. Dôvodom je podľa neho značný odsun prostriedkov z východu na západ cez odvádzanie ziskov dcérskych spoločností na východe do západných centier. Samotná európska integrácia podľa jeho slov síce východným členským štátom priniesla vyššiu produktivitu ich ekonomík a pracovné miesta, ale vzniknuté zisky sú, ako tvrdí, z veľkej časti transferované práve na západ. Vyššie uvedená tabuľka, ktorú vypracoval samotný autor analýzy nám ukazuje, že v priebehu rokov 2010 až 2016 predstavoval ročný odliv ziskov a príjmov z majetku (bez príslušného prílevu) v priemere 4,7 % HDP v Poľsku, 7,2 % v Maďarsku, 7,6 % v Českej republike a 4,2 % na Slovensku, čo v priemere znižuje národný príjem týchto štátov. Do porovnania dáva Piketty aj ročné transfery za rovnaké obdobie z EÚ (ide o rozdiel medzi celkovým príjmami a príspevkami zaplatenými do rozpočtu EÚ), ktoré boli podstatne nižšie. Poľsko dostalo 2,7% HDP, Maďarsko 4,0%, Česko 1,9% a Slovensko 2,2%. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error