DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Však Lucia Žitňanská, podpísala ten (Istanbulský, pozn.) dohovor, teraz ho navrhla ratifikovať (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Nepravda

Ak hodnotíme tento výrok v celkovom kontexte politickej diskusie, tak slová Miroslava Beblavého naznačovali, že kvôli ostatným vládnym stranám definitívne nedošlo ku ratifikácii Istanbulského dohovoru. Napriek vyjadreniam Roberta Fica a Andreja Danka, ktoré hovoria o nepodporení takéhoto návrhu, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nepredložila od 16. augusta 2017 návrh smerujúci k jeho ratifikácii Vláde SR. Nemôžeme teda vopred vylúčiť, že k takémuto predloženiu v budúcnosti ešte dôjde a nevieme vopred povedať aké uznesenie by v prípade hlasovania o ňom vláda prijala. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (tzv. Istanbulský dohovor) 11. mája 2011. Lucia Žitňanská bola v čase jeho podpisu Ministerkou spravodlivosti SR a bola vládou podľa čl. 119 písm g) Ústavy SR splnomocnená na jeho dojednanie. Istanbulský dohovor do dnešného dňa Slovenská republika neratifikovala. Posledný návrh na jeho ratifikáciu bol predložený 16. augusta 2017 a výsledkom rokovania bolo prijatie Uznesenia s cieľom sledovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru po vyhodnotení verejnej a odbornej diskusie. K takémuto predloženiu však od tohto momentu až do dnešného dňa nedošlo.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error