DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...európske súdy, (...), postupujú podľa tohto dohovoru a v mnohých krajinách rozhodli v sporoch v prospech registrovaných partnerstiev a ich práv, keď sa domáhali pri rozhodovaní na súdoch títo občania.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Nepravda

Jaroslav Paška vo svojom výroku hovorí o tom, ako sa pri rozhodovaní európskych súdov berú do úvahy dohovory Rady Európy a podľa týchto dohovorov následne aj postupujú. Konkrétne sa vyjadril k riešeniu otázky registrovaných partnerstiev v niektorých krajinách, v prospech ktorých európske súdy rozhodli. Tvrdí, že tie v otázkach registrovaných partnerstiev rozhodujú práve na základe Instanbulského dohovoru, ktorý však vydala Rada Európy, a tá nie je orgánom EÚ, ale samostatnou medzinárodnou organizáciou. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Je pravdou, že Súdny dvor EÚ začal v novembri 2017 pojednávať o uznaní manželstiev osôb rovnakého pohlavia v tých krajinách EÚ, kde nie sú zákonom povolené. Jedná sa teda o šesť z 28 krajín EÚ - Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko. Avšak tento krok sa neuskutočnil na základe Istanbulského dohovoru, ako to vo výroku spomína Jaroslav Paška. "Rozhodovanie európskych súdov nemá nič spoločné s dohovormi Rady Európy.“ reagoval Beblavý.

Konanie v Luxemburgu však nasledovalo po tom, čo rumunský ústavný súd požiadal Súdny dvor, aby rozhodol v danej záležitosti, keďže takýmto prípadom sa práve zaoberá súd v Rumunsku. Obrátila sa naň totiž rumunsko-americká dvojica, ktorá chce, aby jej zväzok, uzavretý v roku 2010, bol uznaný. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia nie sú v Rumunsku, členskom štáte EÚ, rovnako ako v ďalších piatich spomínaných krajinách podľa zákona platné. Avšak zástupcovia Rumunska, Maďarska, Poľska a Lotyšska na súde uviedli, že nechcú, aby sa termín "manžel/manželka" týkal aj zväzkov osôb rovnakého pohlavia.


Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error