DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...dve oblasti, prvá bolo dedenie u homosexuálov a prípadne informácia o zdraví partnera. Jedno aj druhé je riešené v súčasnej slovenskej legislatíve. Ako iste viete, dedenie si môžete vyriešiť medzi dvoma občanmi zmluvou a takisto informovaný súhlas proste na podanie informácií o zdravotnom stave, takisto rieši podpísaním čestného prehlásia.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

Slovenská legislatíva v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Z.z. rozlišuje dve alternatívy ohľadom dedenie. Dediť sa môže zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak postupujeme podľa zákona dedi len rodina, počnúc priamymi potomkami alebo môže dediť osoba ktorá žila spolu v jednej domácnosti s poručiteľom najmenej posledný rok pred smrťou. Takže ak partner zosnulej osoby je spomenutý v závete alebo žil spolu so zosnulou osobou aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti tak môže zdediť aj partner v homosexuálnom vzťahu. Druhou spomenutou oblasťou je prístup k informáciám o zdraví partnera, čo je možné vyriešiť pomocou splnomocnenia ako určuje zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z.z.. Nakoľko oboje oblasti sú právne ošetrené v súčasnej legislatíve, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error