DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Každá piata žena na Slovensku, podľa štatistík, je predmetom domáceho násilia a každá, ospravedlňujem sa, každá piata žena čelí takémuto vážnemu problému vo svojej domácnosti (...).

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 26.02.2018
Pravda

V Správe o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 a jeho aktualizácie sa uvádza: „Na Slovensku je násiliu vystavená každá piata žena napr. každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera zažila z jeho strany násilné správanie." Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Martin Klus sa pravdepodobne odvoláva na štatistiku zo Správy o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 a jeho aktualizácie, kde sa píše: „Na Slovensku je násiliu vystavená každá piata žena napr. každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera zažila z jeho strany násilné správanie – presnejšie 21,2% dospelých žien SR vo veku 18 – 64 rokov. Výskyt násilia páchaného na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie 27,9% (12.2% vyhranené násilie)."

Ak sa pozrieme na inú štúdiu vypracovanú Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) (.pdf s 22) na základe údajov z roku 2012 vyplýva z nej, že 23 % žien v Slovenskej republike zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany súčasného alebo predchádzajúceho partnera od dovŕšenia 15 rokov. Štúdia taktiež obsahuje údaje o obetiach takéhoto násilia v jednotlivých členských štátoch EÚ ako aj v celej EÚ. Podľa nej, zo všetkých žien, ktoré majú (súčasného alebo predchádzajúceho) partnera, 22  % z nich zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie z jeho strany od dovŕšenia veku 15 rokov.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error