DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Práve preto sa toto ženám deje, lebo o nich rozhodujú muži, lebo nie sú zastúpené v politike, nie sú na pozíciách moci. Presne o tom hovorí Istanbulský dohovor.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 25.02.2018
Pravda

Istanbulský dohovor, ktorého cieľom je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilie, je dokumentom Rady Európy pochádzajúci z roku 2011. Obsah textu, ktorý je voľne dostupný (.pdf) na webe Rady Európy, hovorí okrem iného aj o rodových nerovnostiach a potrebe ochrany žien pred diskrimináciou kvôli politickým názorom. Dohovor vo svojej preambule hovorí o historickej mocenskej nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktorá vedie k mužskej dominancii a diskriminácii žien (.pdf, s. 1). Túto diskrimináciu by mali zmluvné strany podľa Dohovoru odstrániť aj legislatívnymi opatreniami ako "začlenenie zásady rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi do štátnych ústav alebo iného príslušného zákonodarstva" (.pdf, s. 3). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error