DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...tak tie veci, ktoré sa týkajú iných oblastí ako ochrany žien pred násilím a ktoré tam sú zapracované, tak tie proste naozaj aj SR ratifikovať nemôže. Pán premiér povedal, sú v rozpore s Ústavou SR.

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3 - 25.02.2018
Pravda

Jaroslav Paška má vo svojom výroku na mysli pasáže Istanbulského dohovoru, ktoré nie sú priamo orientované na ochranu žien pred násilím, ale na tie, ktoré hovoria o stereotypoch a rodovej rovnosti v zmysle odstraňovania takzvaných tradičných rolí mužov a žien v rodine. Premiér Robert Fico naozaj vyhlásil, že nie je možné prijať niečo na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s Ústavou SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 


Robert Fico na tlačovej konferencii 22. februára 2018 potvrdil, že nedá súhlas na to, aby vláda predložila Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) na ratifikáciu pokiaľ budú existovať legitímne a zjavné rozpory medzi obsahom dohovoru a ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Fico to vyhlásil s tým, že ide o spoločné stanovisko všetkých troch strán súčasnej vládnej koalície. Zároveň, ako uvádza TASR, spomenul, že prijíma záväzok, že všetko užitočné a predmetné z Istanbulského dohovoru, čo nie je v slovenskom domácom práve, bude v našej legislatíve zakotvené. Rovnako tvrdí, že tie ustanovenia Vláda SR porovná so slovenskou právnou úpravou, a tam, kde bude jasné, že slovenská právna úprava je slabšia ako medzinárodná, okamžite prijme všetky potrebné zákonné úpravy, aby ochrana žien - pokiaľ ide o násilie, o útlak, alebo o terorizovanie, bola na principiálne európskej úrovni.

“Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení dohovoru s ústavou, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu. Opakujem, nikdy.“ uviedol premiér.

Premiér, rovnako ako Jaroslav Paška majú na mysli tie oblastí, ktoré sa venujú rovností pohlaví, keďže podľa ich vyjadrené nabádajú k legalizácií manželstiev osôb rovnakých pohlaví, avšak dohovor, ako uvádza Denník N, priamo problematiku partnerských zväzkov medzi ľuďmi rovnakého pohlavia nepíše a dohovor sa navyše ani právami LGBT ľudí nezaoberá .

Dátum zverejnenia analýzy: 25.02.2018
success
error