DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

12.02.2018
Zavádzajúce

Je pravda, že počas obdobia ľavicových vlád došlo k zavedeniu zníženej sadzby DPH na 10 % na niektoré druhy tovarov a aj k ich rozšíreniu na určitý okruhu potravín počas vlády SMERU-SD v rokoch 2012 - 2016. Nie je avšak pravdou, že vždy iba pravicové vlády zvyšovali sadzbu DPH, pretože za vlády SMERU-SD došlo s účinnosťou od 1.1.2015 k trvalému zvýšeniu jej základnej sadzby z 19 % na 20 %. V celkovom kontexte teda hodnotíme výrok za zavádzajúci.

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH je všeobecná nepriama daň. V období od jej zavedenia až po súčasnosť DPH a aj jej sadzbu upravovali dovedna tri zákony:

  •  Zákon č. 222/1992 Zb. o DPH s plnou účinnosťou od 1.1.1993
  •  Zákon č. 289/1995 Z.z. o DPH s účinnosťou od 1.1.1996
  •  Zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH s účinnosťou od 1.5.2004

Prehľad sadzieb DPH od zavedenia DPH v SR:


Zákon a jeho novelizácie
Účinnosť zákona od
Základná sadzba
Znížená sadzba
Zákon č. 222/1992 Zb.
1.1.1993
23 %
5 %
Novela zákonom č.159/1993 Z.z.
1.8.1993
25 %
6 %
Zákon č. 289/1995 Z.z.
1.1.1996
23 %
6 %
Novela zákonom č. 342/1999 Z.z.
1.1.2000
23 %
10 %
Novela zákonom č. 637/2002 Z.z
1.1.2003
20 %
14 %
Zákon 222/2004 Z.z.
1.5.2004
19 %

Novela zákonom č. 656/2006 Z.z.
1.1.2007
19 %
10 %
Novela zákonom č. 83/2010 Z.z,
1.5.2010
19 %
10 % a 6 %
Novela zákonom č. 490/2010 Z.z.
1.1.2011
dočasné zvýšenie z 19 % na 20 % kým verejný schodok podľa údajov uverejnených EUROSTATOM nebude menej ako 3 %

10 %
Novela zákonom č. 218/2014 Z.z.
1.1.2015
20 %
10 %

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že s účinnosťou zákona č. 490/2010 Z.z. to bola „pravicová” vláda Ivety Radićovej, ktorá zvýšila základnú sadzbu DPH z 19 % na 20 % avšak takéto zvýšenie malo byť iba dočasné, kým verejný schodok podľa údajov uverejnených EUROSTATOM nebude menej ako 3 %. Narozdiel od toho novelou účinnou od 1.1.2015 došlo k trvalému zvýšeniu základnej sadzby DPH z 19 % na 20% „ľavicovou” vládou, ktorú v dobe od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016 tvorila iba jedna vládna strana SMER-SD.Taktiež je vhodné poukázať na fakt, že napríklad počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu došlo s nadobudnutím účinnosti zákona č. 222/2004 Z.z. k zníženiu základnej sadzby DPH o jeden percentuálny bod.

Druhú časť výroku týkajúcu sa okruhu potravín, na ktoré Smer-SD vo volebnom období od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016 znížil sadzbu DPH môžeme označiť za pravdivú, nakoľko novelou zákona o DPH uskutočnenou zákonom č. 268/2015 Z.z. došlo k rozšíreniu okruhu tovarov podľa prílohy č. 7 k zákonu o DPH o okruh potravín, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error