DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...na tom bola aj rovná daň postavená, ktorú som ešte s Ivanom Miklošom realizoval pred 12-timi rokmi, že aby z akéhokoľvek príjmu bola platená jedna a tá istá daň.

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Pravda

Daňová reforma, ktorá zaviedla rovnú daň z príjmov sa uskutočnila v roku 2004 počas druhej Dzurindovej vlády (teda pred 14-timi rokmi) pod vedením Ivana Mikloša ako vtedajšieho ministra financií. Richard Sulík je uvádzaný ako autor danej daňovej reformy, ktorý sa tejto reforme venoval po odbornej stránke. Napriek nepresnosti výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Ako hlavný cieľ danej reformy uviedol Richard Sulík v roku 2003 zavedenie daňových princípov do daňového systému - spravodlivosť, neutralitu, jednoduchosť a účinnosť. Základným a najviditeľnejším znakom reformy bolo „zavedenie rovnej 19% sadzby dane pri dani z príjmov a DPH. Znížilo sa daňové zaťaženie fyzických osôb a právnických osôb a daňové bremeno sa presunulo z priamych daní na nepriame." 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error