DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...lebo oni (platy poslancov NR SR, pozn.) boli pred ôsmimi rokmi zmrazené, akože prejav solidarity (...).

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Pravda

Richard Sulík mal pri tomto výroku na mysli rok 2009, kedy dostávali poslanci, prezident a členovia vlády platy v rovnakej výške, ako tomu bolo v roku 2008. Stanovil to tak zákon 563/2008. Zmrazenie platov schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky aj na rok 2010, s novelou vtedy predstúpila poslankyňa Smeru-SD Jana Laššáková. Laššáková už pri zmrazovaní v roku 2008 uviedla, že ide skôr o znak solidarity ako o úspory takto získané. Výrok napriek tomu, že platy boli zmrazené pred 9-timi rokmi, hodnotíme ako pravdivý.


Odhadovalo sa, že zmrazenie platov v roku 2010 prinesie pre štátny rozpočet úsporu v hodnote 398 327 eur. Jana Laššáková ako dôvod zmrazenia platov neuviedla ekonomické príčiny, ale solidaritu ústavných činiteľov v čase hospodárskej krízy.

Platové pomery poslancov Národnej rady SR sú riešené zákonom NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona patrí poslancovi plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

V roku 2010 dostávali ústavní činitelia platy ako v roku 2008. Podľa zákona 120/1993 "Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa odseku 2, zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc dňom, v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub.1". V roku 2011 to vychádzalo na 1 961 eur, bez paušálnych náhrad. Odsek 2 zavádzal škálu pre zníženie výšky platov na základe ekonomických ukazovateľov krajiny.

Platy poslancov sú zmrazované každoročne od roku 2011. Premiér Robert Fico považuje zmrazovanie platov ústavných činiteľov za konsolidačné opatrenie, pri ktorom sa usporia milióny eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error