DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

...som predseda Národnej rady, mám 2300 čistého, (...). V hrubom mám 3200, ale predseda vlády má 4000 eur,

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Nepravda

Na základe zákona 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky plat predsedu Národnej rady SR pozostáva zo základneho platu poslanca, funkčného príplatku vo výške 497,91 eura a paušálnych náhrad. V prípade Andreja Danka súčet týchto troch zložiek vychádza na 3 844 eur hrubého mesačného platu. V čistom odhadom dostáva predseda parlamentu 3 052 eur. Predseda vlády dostáva ako člen vlády 1,5 násobok mesačného platu poslanca, funkčný príplatok vo výške 746,87 eura a paušálne náhrady. Mesačný plat predsedu vlády v hrubom predstavuje 4 766 eur. Dankom uvedené informácie o platových pomeroch predsedu parlamentu a predsedu vlády sú hlboko pod zákonom stanovenými hodnotami ich platov, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Zákon určuje výšku základneho platu poslanca NR SR takto: 

"Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc dňom, zvolenia za poslanca Národnej  rady Slovenskej republiky."

V roku 2011 boli platy ústavných činiteľov zamrazené, koncom roka 2017 parlamentom neprešiel návrh opätovného zmrazovania platov na rok 2018, poslanci sa dohodli na symbolickom nanýšení o jedno euro: " (poslancovi, pozn.) patrí v roku 2018 plat vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g) zvýšený o jedno euro a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011." Webstránka Národnej rady SR uvádza, že základný plat poslanca v roku 2011 bol 1 961 eur. Po zmenách k 1. januáru 2018 teda základný plat poslanca je 1 962 eur. 

Predsedovi Národnej rady SR prináleží okrem základného platu a ďalších benefitov aj funkčný príplatok vo výške 497,91 eura. Poslanci majú taktiež nárok na paušálne náhrady, ktoré sú taktiež na úrovni z roku 2011.

"Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie (ďalej len „paušálne náhrady“) vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, zaokrúhlené nahor na celé euro."

Webová stránka NR SR uvádza, že paušálne náhrady činia 1 385 eur v prípade poslanca s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji a 1 615 eur v prípade poslanca s trvalým pobytom v inom kraji. Z paušálnych náhrad poslanci neodvádzajú dane, z poslaneckého platu a z funkčného príplatku platia daň podľa zákona o dani z prímov. Andrej Danko má trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, takže má dostávať paušálne náhrady vo výške 1 385 eur mesačne.

V hrubom má tak predseda parlamentu dostávať súčet základného poslaneckého platu (1 962 eur), funkčného príplatku (497,91 eur) a paušálnych náhrad (1 385 eur), čiže 3 844 eur. Podľa paragrafu 15a odseku 1 platia ústavní činitelia daň vo výške 19 % a majú aj špeciálnu osobitnú sadzbu dane vo výške 5 %. Modelový príklad ukazuje, že z príjmu 2 459 eur (základný plat+funkčný príspevok), pri nezdaniteľnej čiastke 202,37 eur a pri odvodoch 327 eur pôjde na dane 462,6 eur. Čistý príjem predsedu parlamentu tak odhadom predstavuje 1 667 eur plus 1 385 eur (funkčné príplatky), celkom 3 052 eur.


Plat predsedu vlády sa skladá taktiež z viacerých častí, ako člen vlády dostáva základny plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, to predstavuje 2 943 eur. Ako predsedovi vlády mu patrí aj funkčný príplatok vo výške 746,87 eura. Oficiálna stránka Slovenskej vlády uvádza, že premiér poberá paušálne náhrady vo výške 1 076,20 eur. Celkovo tak premiér zarába 4 766 eur. Tieto príjmy, s výnimkou paušálnych náhrad, sú zdanené podľa zákona o dani. Premiér taktiež naviac odvádza osobitnú dań vo výške 5 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error