DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Teším sa, že sa mi podarilo napríklad zohnať pre pôdohospodárov a potravinárov financie mimo rozpočtu na zelenú naftu.

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Nepravda

Andrej Danko na rokovaní s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielou Matečnou, prisľúbil sprostredkovane od predsedu vlády Roberta Fica, že z mimorozpočtových zdrojov pôjde v roku 2018 na zelenú naftu 20 až 40 miliónov eur. Stalo sa to ešte v novembri 2017. Na štátnu pomoc, ktorú môžu agropodnikatelia uplatniť práve prostredníctvom zelenej nafty, je v rozpočte na rok 2018 vyčlenený len 1 milión eur. Podľa Matečnej to nie je definitívny stav a plánuje ďalšie rokovanie s rezortom financií. Andrej Danko sľuboval pomoc pôdohospodárom a potravinárom, ale k reálnym krokom zatiaľ nedošlo. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Spustenie projektu takzvanej zelenej nafty je jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018. Tento projekt má zefektívniť živočíšnu a rastlinnú výrobu, v ktorej Slovensko najviac stráca na konkurencieschopnosti.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora dostala ešte minulý rok v novembri prísľub od Andreja Danka, že z mimorozpočtových zdrojov pôjde na zelenú naftu 20-40 miliónov eur v roku 2018. Na štátnu pomoc pritom je v rozpočte vyčlenený len 1 milión eur. (Hlavná kniha, s. 92) Ministerka Matečná prisľúbila ďalšie rokovanie s rezortom financií, očakáva, že pôvodne sľubovaných 20-40 miliónov eur sa nájde. Štátna pomoc môžu agropodnikatelia uplatniť práve prostredníctvom zelenej nafty (daňovo zvýhodnené pohonné hmoty).  

Na rokovaní vlády, ktoré sa konalo 17. januára 2018 predložila ministerka pôdohospodárstva novelu nariadenia vlády,  ktoré rieši podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb. Návrh bol schválený. Ministerstvo chce na tento cieľ v roku 2018 vynaložiť viac ako 19 miliónov eur, financie pričom idú priamo zo štátneho rozpočtu (Hlavná kniha, s. 91), z kapitoly "Prechodná vnútroštátna platba". Financie majú byť využité takto: "Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území SR a revitalizujú živočíšnu výrobu."Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error