DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Prvýkrát sme znížili daň z príjmu, (...).

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Nepravda

K 1. januáru 2017 bola daň z príjmov znížená len pre právnické osoby a to z pôvodných 22 % na terajších 21 %. Z výroku nie je jednoznačné, či predseda NR SR myslel na daň z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Len daň z príjmu právnickej osoby za posledných 25 rokov bola znížená šesťkrát, preto výrok hodnotíme za nepravdivý.  

Tabuľka ukazuje roky, kedy prebehli zmeny v základnej sadzbe dane z príjmov a tiež právny predpis na základe ktorého k zmene došlo. V prípade dane z príjmu pre fyzické osoby, v niektorých rokoch existovala na Slovensku rovná daň, v prípade ktorého každý platí také isté percento zo svojich príjmov. Častejšie bola však využitá tzv. progresívna daň, v prípade ktorého existujú viaceré kategórie dane (stĺpce s viacerými hodnotami) s rôznymi hodnotami, ktoré sa menia podľa príjmu fyzickej osoby.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error