DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...zamestnanci vlády, množstvo z nich nedostalo ani len tú minimálnu mzdu.

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Pravda

Podobným problémom sme sa zaoberali vo výroku Jozefa Mihála z dňa 23.apríla 2017 v relácií V politike, kedy sme hovorili o zamietnutí návrhu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá ráta so zvyšovaním minimálnej mzdy vo verejnom sektore. Vo verejnej správe pracuje okolo 144 000 ľudí, ktorých tabuľkové platy sú nižšie ako minimálna mzda. Výrok hodnotíme ako pravdivý, aj keď nemôžeme explicitne hovoriť iba o zamestnancoch vlády, keďže sa jedná o problém širokej škály úradov, inštitúcií či škôl.

Minimálna mzda sa každým rokom na Slovensku postupne zvyšuje. Rovnako to je aj od 1.januára 2018, kedy sa z pôvodných 435 € táto suma navýšila na 480€. Problém však nastáva u určitých skupín zamestnancov, ktorí sú podľa tarifných platov zaradení v platových triedach nižších ako je štátom stanovená minimálna mzda. Ide napríklad o upratovačky, školníkov, údržbárov, vodičov, kuchárov či hospodárov. Štát prikázal zamestnávateľov aby týmto zamestnancom rozdiel dorovnával, avšak nedeje sa to všade a keď im mzdu dorovnajú, problém býva potom s jej ďalším zvyšovaním. Ďalším problémom je aj to, že štát diktuje minimálnu mzdu súkromným firmám, avšak sám toto nariadenia voči vlastným zamestnancom nedodržiava. Odborári už dlho poukazujú na to, že nie je normálne, aby tarify boli stále nastavené pod hranicou minimálnej mzdy.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error