DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...kongres (strany SaS, pozn.) je ten, čo rozhoduje o všetkom, o tom, ako bude zložená republiková rada alebo u vás sa to volá predsedníctvo. O tom, ako bude vyzerať zloženie dozornej rozhodcovskej komisie a tak ďalej. No a u nás, to sme ako jediná strana, môže rozhodovať na kongrese každý jeden jediný člen. Lebo ostatné strany to zúžia na delegátov.

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Nepravda

Dostupné stanovy strany SaS uvádzajú v článku VI. b.1, že účastníkmi kongresu (najvyššieho orgána strany) "sú delegáti zvolení na krajských volebných zhromaždeniach podľa kľúča určeného republikovou radou a členovia republikovej rady a dozornej a rozhodcovskej komisie", čiže nie každý člen strany má rozhodovacie právo. Výrok Richarda Sulíka hodnotíme ako nepravdivý.

Stanovy SaS vyčleňujú vo svojom šiestom článku odseky o kongrese, kde je presne špecifikované, kto sa môže stať účastníkom kongresu resp. delegátom v najvyššom orgáne strany. Do kompetencie kongresu strany SaS okrem iného patrí voľba a odvolanie predsedu strany a ostatných členov Republikovej rady; voľba a odvolanie členov Dozornej a rozhodcovskej komisie; branie na vedomie správy predsedu o činnosti strany od posledného kongresu a správy dozornej a rozhodcovskej komisie. K uznášaniaschopnosti kongresu je potrebná nadpolovičná väčšina účastníkov a kongres rozhoduje uznesením, na ktorého prijatie je potrebné hlasovanie nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov.

Ostatné strany v NR SR používajú podobné stranícke mechanizmy: 

- Strana Smer-SD hovorí o svojom sneme ako o najvyššom orgáne strany, určujúcu strategickú vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciou strany. Delegátmi snemu s hlasovacím právom sú zakladajúci členovia strany a riadni členovia strany delegovaní spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku strany. Snem strany Smer-SD je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej väčšine prítomnosti delegátov snemu a uznesenie snemu je prijaté v prípade, kedy za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov snemu.

- V strane MOST-HÍD tvoria členov Snemu členovia Republikovej rady a delegáti z krajov delegovaní podľa kľúča stanoveného Republikovým predsedníctvom.

- V prípade politickej strany Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko je hlasovanie v strane možné len ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov oprávnených hlasovať.

- Najvyšším orgánom strany SNS je snem, ktorý zvoláva predseda strany. Hlasovať môžu podľa stanovy strany len delegáti.

- Hnutie SME RODINA-Boris Kollár považuje za svoj vrcholný orgán Snem Hnutia, na ktorom majú hlasovacie právo delegáti hnutia.

- Stanovy hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti nie sú voľne dostupné na internete.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error