DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Je to o tom, že Slovensko tu 10 rokov, (...), prešľapuje na mieste, možno 12 rokov a keď si pozrite tie dôležité oblasti, my všade upadáme. Školstvo, zdravotníctvo, justícia, akékoľvek medzinárodné porovnanie, čo sa týka kvality týchto rezortov, my ideme dole.

25 rokov samostatnosti Slovenska - Andrej Danko a Richard Sulík - 15.01.2018
Zavádzajúce

Podľa medzinárodných porovnaní zaznamenalo Slovensko v oblasti školstva negatívny trend za posledných 12 rokov. Avšak v oblasti zdravotníctva tento trend nemôže byť opísaný ako negatívny, keďže sa v medzinárodnom hodnotení kvality zdravotného systému Slovensko za posledných 12 rokov v tomto rebríčku síce párkrat kleslo, ale naopak aj stúplo. Tento výrok teda hodnotíme ako zavádzajúci. 

Programme for International Student Assessment (PISA) je medzinárodný výskum pripravenosti 15-ročných žiakov na život, ktorý sa po prvýkrat uskutočnil v roku 2000 a opakuje sa každé 3 roky (.pdf, str. 1). V prvom ročníku sa tohto výskumu zúčastnilo 32 krajín, v roku 2015 to už bolo 71 krajín. Štúdia PISA sa sústreďuje na porovnávanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Výsledky tohto výskumu potvrdzujú všeobecný negatívny trend výkonu slovenských žiakov v porovnaní s inými krajinami ale aj v porovnaní s výsledkami dosiahnutými v minulých rokoch. 

Medzinarodné porovnania kvality zdravotníckych systémov sú zostavené v rebríčeku švédskej mimovládnej organizácie Health Consumer Powerhouse, ktorá hodnotí zdravotníctvo 33 európskych štátov. Umiestnenie v rebríčku je výsledkom hodnotenia rôznych faktorov kvality zdravotníctva ako napríklad práva a informovanosť pacientov, dĺžka čakacích radov alebo výsledky liečby. Podľa oficiálnych výsledkov dostupných na stránkach Health Powerhouse sa Slovensko niektoré roky posunie na vyššiu priečku a niekedy sa naopak prepadne na tú nižšiu. V roku 2008 sa v hodnotení Slovensko umiestnilo na 22. mieste (.pdf) no v roku 2009 (.pdf) sa prepadlo na 28. miesto v danom rebríčku. Rok 2012 však ukázal postup Slovenska po rebríčku zdravotnej starostlivosti o desať miest hore (.pdf).  Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2018
success
error