DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

14.01.2018
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože zvyšovanie dane z pridanej hodnoty sa uskutočňovalo vždy, keď vládu tvorili politici a politické strany, ktoré môžeme zaradiť do pravicového spektra, a zároveň v roku 2016 došlo k rozšíreniu zníženej 10 % sadzby DPH na vybrané potraviny.

Prvý krát sadzbu dane z pridanej hodnoty určil Zákon 222/1992 Zb. ešte počas existencie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Základná sadzba DPH bola na úrovni 23 % a znížená sadzba na 5 %. Prvé navýšenie DPH nastalo počas vlády Jozefa Moravčíka prijatím novely Zákona 222/1992 Zb. (znenie z 1. augusta 1994) na úroveň 25 %, resp. 6 %. Od 1. januára 1996 počas vlády Vladimíra Mečiara sa Zákonom 289/1995 Z. z. (znenie z 1. januára 1996) znížila základná sadzba DPH na úroveň 23 %.

Prvá vláda Mikuláša Dzurindu zvýšila zníženú sadzbu DPH v roku 1999 novelou Zákona 289/1995 Z. z. (znenie z 1. júla 1999) na úroveň 10 %. Druhá vláda Mikuláša Dzurindu znížila základnú sadzbu DPH na úroveň 20 % a zvýšila zníženú sadzbu na 14 % (Zákon 289/1995 Z. z., znenie z 1. januára 2003). V roku 2004 druhá vláda Mikuláša Dzurindu zaviedla 19 % rovnú daň novelou Zákona 289/1995 Z. z. (znenie z 1. januára 2004). V apríli 2004 bol prijatý nový Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, sadzba dane ostala nezmenená 19 %.

Prvá vláda Roberta Fica v roku 2007 čiastočne pozmenila 19 % rovnú daň a zaviedla zníženú sadzbu dane na úrovni 10 % (Zákon 222/2004 Z. z., znenie z 1. januára 2007). Znížená sadzba sa týkala liekov, farmaceutických výrobkov a vybraného zdravotníckeho tovaru. Od 1. januára 2008 znížená sadzba DPH platí aj pre knihy a brožúry (Zákon 222/2004 Z. z., znenie z 1. januára 2008). V máji 2010 prvá vláda Roberta Fica znížila sadzbu DPH z 19 % na 6 % na vybraný tovar z tzv. predaja z dvora (Zákon 222/2004 Z. z., znenie z 1. mája 2010).

Vláda Ivety Radičovej Zákonom č. 490/2010 Z. z. zvýšila základnú sadzbu DPH na úroveň 20 % a zrušila zníženú sadzbu DPH na predaj z dvora.

Druhá vláda Roberta Fica rozšírila zníženú 10 % sadzbu DPH na vybrané produkty: mäso a mäsové výrobky, ryby a rybie mäso, chlieb, mlieko, smotanu a maslo (Zákon 222/2004 Z. z., znenie z 1. januára 2016).

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error