DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

04.01.2018
Pravda

Čo sa týka prvej časti výroku, DPH bola naozaj zvýšená pravicovou vládou. Čo sa týka druhej časti výroku, aj táto časť výroku je pravdivá, keďže sa na určitý okruh potravín ustanovila 10 % DPH.  Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty bol vyhlásený 28.apríla 2004 s účinnosťou od 1.mája.2004. Tento zákon schválil parlament za vlády Mikuláša Dzurindu, kde sa ustanovila daň z pridanej hodnoty (DPH) na 19%.


V novele tohto zákona, ktorú schválil parlament za vlády Ivety Radičovej (pozn.: tzv. pravicová vláda), bola DPH za určitých špecifických podmienok dočasne zvýšená na 20 %.

V novele toho istého zákona, čiže zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorú schválil parlament za vlády Roberta Fica, bola DPH pevne ustanovená na 20 % (konkrétne článok I. bod 6.).

Aj keď je predmetný výrok politika fakticky pravdivý, tu však treba upozorniť na jednu veľmi významnú skutočnosť. DPH síce bola zvýšená z pôvodných 19 % na 20 % za pravicovej vlády (pozn.: vláda Ivety Radičovej), avšak za určitých podmienok, resp. do určitého obdobia. DPH sa opäť malo znížiť na pôvodnú sadzbu 19 %, ak sa deficit verejných financií zníži pod 3 % hrubého domáceho produktu, k čomu malo dôjsť podľa odhadov vtedajšej doby v roku 2013. Keď do úradu nastúpila vláda Roberta Fica, zrušila túto predmetnú právnu úpravu, a pevne stanovila sadzbu DPH na 20 %.Čo sa týka druhej časti výroku, taktiež je fakticky pravdivý.

novele zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, s účinnosťou od 1.1.2007 za vlády Roberta Fica bola znížená daň z DPH na vybrané tovary na 10 %.

V novele spomínaného predmetného zákona bola príloha č.7, ktorá taxatívne menovala tovary, na ktoré bola ustanovená DPH 10 %, doplnená o niektoré potraviny (príloha č.7 bola doplnená o okruh potravín - konkrétne článok I. bod 42. uvedenej novely). 


Preto môžeme hodnotiť aj druhú časť výroku ako fakticky pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error