DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...že keď máte pod sebou 50 tisíc zamestnancov, keď máte pod sebou takú obrovskú agendu (Ministerstvo vnútra SR, pozn.), (...).

Politický rok 2017 - Robert Fico - 18.12.2017
Pravda

Podľa dokumentu s názvom "Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách štátneho rozpočtu za rok 2016" zamestnávalo Ministerstvo vnútra SR v uvedenom roku 49 053 osôb, pričom limit na tento rok predstavoval najprv 50 626 zamestnancov a neskôr bol upravený na 51 882 zamestnancov. Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error