DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...príspevky na výstavbu nájomných bytov, ako to robíme v prípade miest alebo obcí. Mestá a obce majú právo na úver, prakticky za nulu, je tam veľmi nízka úroková sadzba zo Štátneho fondu rozvoja bývania a popri tom dostávajú aj nenávratný príspevok zo strany štátu.

Politický rok 2017 - Robert Fico - 18.12.2017
Pravda

Žiadatelom podpory na bývania od Štátneho fondu rozvoja bývania môže byt aj obec alebo samosprávny kraj, ktoré môžu cerpat na výstavbu jedného nájomného bytu až 65 000 eur a to s úrokovou sadzbou 1 %, prípadne 0 % ak je byt budovaný v najmenej rozvinutých okresoch (Fond sa pritom riadi zákonom 150/2013 Z. z.). Podla zákona 443/2010 Z. z. si zase môžu obec ci VÚC zažiadat o dotáciu (§ 7), pricom jej úcelom je oi. "obstaranie nájomného bytu na úcel sociálneho bývania" (§ 3, pís. a). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error