DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...platíme študentom na stredných školách a žiakom na základných školách zadarmo lyžiarske zájazdy (...).

Politický rok 2017 - Robert Fico - 18.12.2017
Pravda

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Podľa daného zákona prispieva vláda v roku 2017 na lyžiarske kurzy sumou 150 eur na jedného žiaka (.pdf), čo podľa predpokladov Ministerstva školstva pokryje celkové náklady na tento kurz, avšak je diskutabilné či je naozaj dostačujúci táto suma. Napriek tomu výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podrobné informácie o spôsobe pridelenia príspevku (.pdf) na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode platné od 1. septembra 2017 sú dostupné na stránkach Ministerstva školstva. V roku 2017 Ministerstvo prideľuje v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 škole príspevok na základe nahláseného počtu žiakov s tým, že príspevok na žiaka je v prípade lyžiarskeho kurzu 150 eur. Počet nahlásených žiakov na daný kurz nesmie presiahnuť 35 (.pdf) žiakov a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia na druhom stupni danej školy pre školský rok 2017/2018. Podľa uverejného rozpisu prideľovania príspevku na lyžiarske kurzy na rok 2018 bude vláda prispievať takisto sumou 150 eur na jedného žiaka druhého stupňa základnej školy alebo študenta strednej školy (.pdf).  

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error