DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...Most-Híd navrhol dohody pre dôchodcov. Rátame s 13-tym a 14-tym platom z dielne Slovenskej národnej strany. Budú tam všetky náklady, ktoré sú spojené so zvýšením príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu (v rozpočtu na nasledujúci rok, pozn.).

Politický rok 2017 - Robert Fico - 18.12.2017
Pravda

Koaliční partneri (SMER-SD, SNS, Most-Híd) predstavili 28. septembra 2017 sociálny balíček, ktorý zarátali aj do plánovaného rozpočtu na rok 2018, aj keď cena týchto opatrení presne vyčíslená nie je a ministerstvo financií ich plánuje vykryť z pomerne veľkej rezervy rozpočtu. Balíček vznikol po dohode všetkých troch koaličných strán, pričom každá strana doň doplnila svoje vlastné požiadavky. Most-Híd presadil odvodovú výhodu pre dôchodcov pracujúcich na dohode, SNS predstavila vyplácanie 13. a 14. platu a SMER-SD sa zasadil za zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkend. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dôchodcovia poberajúci starobný, invalidný, predčasný alebo výsluhový dôchodok, ktorí pracujú na dohodu a nezarábajú viac ako 200 eur, budú môcť využiť oslobodenie od sociálnych odvodov. Týmto opatrením sa zvýši ich čistý príjem. Ak mesačný príjem z dohôd prekročí 200 eur, poistné sa bude platiť len z rozdielu medzi príjmom a sumou 200 eur. Odvodová úľava sa najviac dotkne predčasných dôchodcov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemôžu pracovať a poberať predčasný dôchodok zároveň. Novela zákona vstúpi do platnosti 1. júla 2018.

13. a 14. plat, ktorý presadila strana SNS, bude fungovať na princípe dobrovoľnosti. Či tieto bonusy zamestnanec dostane, bude závisieť od zamestnávateľa. Do výšky 500 eur budú oba platy oslobodené od daní a odvodov, pričom rozsah odvodovej úľavy sa pri každom plate bude odlišovať. Na 13. plat vznikne nárok po odpracovaní dvoch rokov u jedného zamestnávateľa. Vyplácaný by mal byť vždy v júni. 14. plat sa bude týkať zamestnancov, ktorí nepretržite odpracovali u jedného zamestnávateľa minimálne 4 roky a vyplácaný bude v decembri. Ak si zamestnávateľ bude chcieť uplatniť odvodové úľavy pri 14. plate, bude musieť zamestnancom vyplatiť aj 13. plat, inak úľavu nedostane. Návrh na 13. a 14. plat chce SNS predložiť na januárovej schôdzi parlamentu, keďže ich zavedenie si vyžaduje novelizáciu viacerých zákonov.

Príplatky za prácu v noci a cez sviatok chce vláda zvýšiť od mája 2018. Výška príplatku za nočnú prácu má vzrásť zo súčasných 20 % na 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu cez sviatok stúpne príplatok zo súčasných 50 % na 100 % priemernej mzdy zamestnanca. Takisto by sa mal zaviesť príplatok za prácu cez víkend, ktorý doteraz nebol obsiahnutý v Zákonníku práce. Jeho výška ma dosiahnuť 100 % sumy minimálnej hodinovej mzdy. V hlasovaní z dňa 12. decembra 2017 bol návrh novely zákona posunutý do druhého čítania.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error