DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...pretože je to rozpočet (na rok 2018, pozn.) stabilný s historicky najnižším deficitom 0,83 %.

Politický rok 2017 - Robert Fico - 18.12.2017
Pravda

Podľa dostupných rozpočtov verejnej správy z uplynulých rokov a štatistík neklesol deficit rozpočtu nikdy pod hranicu 1 % z HDP, v roku 2007 bol deficit na úrovni 1,9 % HDP. Demagog.SK nehodnotí, či ide o stabilný a dodržateľný plán rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2018 sa skutočne počíta s deficitom 0,83 % HDP, hodnotíme výrok Roberta Fica ako pravdivý.

Schodok, resp. deficit rozpočtu verejnej správy predstavuje v číselnom vyjadrení čiastku, o ktorú prevyšujú výdavky rozpočtu jeho príjmy. Opakom je prebytok rozpočtu, ku ktorému dochádza, ak jeho príjmy prevyšujú výdavky. Od vzniku Slovenskej republiky v r. 1993 boli všetky prijaté štátne rozpočty deficitné, t.j. výdavky v nich prevyšovali príjmy. Podľa informácií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) bol najvyšší deficit rozpočtu v percentuálnom vyjadrení v roku 2000, kedy predstavoval viac ako 12 % HDP. RRZ tento fakt zdôvodňuje v tom čase prebiehajúcou reštrukturalizáciou bankového sektora. (.pdf, s. 2) Opätovný nárast deficitu bol zaznamenaný v rokoch 2009 a 2010, keď predstavoval 8 % (.pdf, s. 8) a 7,7 %. (.pdf, s. 8) Odvtedy nebol zaznamenaný výraznejší nárast deficitu rozpočtu. 

Podľa rozpočtu verejnej správy, schváleného na rok 2018 je "cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 stanovená vo výške 0,83 % HDP." V roku 2019 sa počíta s deficitom 0,1 % HDP a v roku 2020 s vyrovnaným štátnym rozpočtom. (.pdf, s. 9,10) Uvedený rozpočet predpokladá na rok 2018 rast ekonomiky vo výške 4,2 %. (.pdf, s. 2) Treba ale podotknúť, že sú to zatiaľ plány a reálny schodok rozpočtu je väčší, pre rok 2016 bol plánovaný schodok rozpočtu na 1,9 % HDP.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error