DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

...sa znížil výber príjmu z právnických osôb, ale ja si aj od paušálnych výdavkov napríklad budúci rok, čo presadili sme my (...)

Politický rok 2017 - Andrej Danko - 18.12.2017
Pravda

Výrok porovnáva daňový príjem od právnických osôb. V roku 2016 predstavovali daňové príjmy od právnických osôb 3 187 063 000 eur a prognózy na rok 2017 predpokladajú zníženie na 2 612 030 000 eur. (Hlavná kniha, .pdf. str.22) Rovnako sa aj na rok 2018 predpokladá zníženie dane z príjmov právnických osôb o 551,0 mil. eur. (Hlavná kniha, .pdf, str. 19) Toto zníženie príjmu daní od právnických osôb je čiastočne spôsobené úpravou zákona o výške paušálnych výdavkov pre živnostníkov zo 40 % na 60 % čo bolo jedným z bodov Programového vyhlásenia vlády z roku 2016. Nakoľko bol tento vládny sľub dodržaný a konečná podoba zákona o navýšení limitu paušálnych výdavkov pre živnostníkom bola ovplyvená pozmeňovacím návrhom Andreja Danka, hodnotíme tento výrok ako pravdivý.

Hlavným dôvodom zníženia daňových príjmov právnických osôb je podľa návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 negatívne zúčtovanie dane v roku 2016 determinované poklesom ziskovosti a kombináciou jednorazových faktorov v podobe pripočítateľných a odpočítateľných položiek upravujúcich zisk na základ dane. Zníženie akruálneho výnosu dane za rok 2016 zníži predpokladaný výnos dane v roku 2017 ako aj v nasledujúcich rokoch. Od roku 2018 prispievajú k nižšiemu výberu legislatívne zmeny v podobe zrušenia daňových licencií (-77,2 až -82,8 mil. eur), zavedenie samostatného technického zhodnotenia pre sektor kúpeľníctva (-0,1 až -0,7 mil. eur) a zvýšenie odpočtu výdavkov na vedu a výskum (-9,0 až -13,3 mil. eur) (Hlavná kniha, .pdf, str. 19)

V svojom Programovom vyhlásení v roku 2016 sa vláda vyslovila zvýšiť limit na paušálne výdavky pre živnostníkov. V septembri 2016 predložil Robert Fico vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Úvodná strana, .doc) V priebehu druhého čítania sa vyslovili tri pozmeňujúce návrhy, pričom hlasovaním prešiel len pozmeňovací návrh Andreja Danka. Zákon bol schválený na treťom čítaní v novembri 2016 a nadobudol účinnosť od 1. januára 2017, v niektorých bodoch od 1. februára 2017 resp. 1. januára 2018. 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.12.2017
success
error